مصرف کننده عزیز: آیا می دانید پس مانده های گاز و باند در زباله های شهری باعث بر هم زدن بهداشت محیط زیست می شود ؟   پس : بهتر است پس مانده های گاز و باند را پس از قرار دادن در کیسه ای جدا و سربسته داخل زباله های شهری قرار دهیم.      مصرف کننده عزیز: قبل از استفاده از پدهای گازاستریل از استریل بودن آنها اطمینان حاصل نمائید.      مصرف کننده عزیز: در هنگام استفاده از پد گاز استریل حتما به تاریخ انقضای آن توجه کنید.      مصرف کننده عزیز: پس مانده های پانسمان های زخم را پس از قرار دادن در کیسه ای سربسته داخل زباله های شهری قرار دهیم.      قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی: پس مانده های پانسمان های زخم را پس از قرار دادن در کیسه ای سربسته داخل زباله های بیمارستانی قرار دهید.     قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی: همیشه قبل از استفاده از باند و گاز به تاریخ انقضای آن توجه کنید
ارتباط با ما
دفتر مرکزی :
گیلان-فومن-کیلومتر 8جاده ماسوله -ناحیه صنعتی سردار جنگل-جنب میدان شهدا                                                           کد پستی:4357164519
آدرس کارخانه :
گیلان - فومن - کیلومتر 8 جاده ماسوله -ناحیه صنعتی سردار جنگل-جنب میدان شهدا                                                        کد پستی:4357164519

تلفن : 34718263 - 013
فکس : 34718464 -013
واتساپ:  09036019129-09929916375
ایمیل :            infosabzeshomal@gmail.com                          info@sabzeshomal.co