مصرف کننده عزیز: آیا می دانید پس مانده های گاز و باند در زباله های شهری باعث بر هم زدن بهداشت محیط زیست می شود ؟   پس : بهتر است پس مانده های گاز و باند را پس از قرار دادن در کیسه ای جدا و سربسته داخل زباله های شهری قرار دهیم.      مصرف کننده عزیز: قبل از استفاده از پدهای گازاستریل از استریل بودن آنها اطمینان حاصل نمائید.      مصرف کننده عزیز: در هنگام استفاده از پد گاز استریل حتما به تاریخ انقضای آن توجه کنید.      مصرف کننده عزیز: پس مانده های پانسمان های زخم را پس از قرار دادن در کیسه ای سربسته داخل زباله های شهری قرار دهیم.      قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی: پس مانده های پانسمان های زخم را پس از قرار دادن در کیسه ای سربسته داخل زباله های بیمارستانی قرار دهید.     قابل توجه مراکز بهداشتی درمانی: همیشه قبل از استفاده از باند و گاز به تاریخ انقضای آن توجه کنید
فرم درخواست نمایندگی
فرم درخواست نمایندگی
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
کد ملی
نام پخش یا شرکت مربوطه
استان مد نظر جهت پخش محصول
نوع پخش
آیا سابقه کار در زمینه پخش لوازم یکبار مصرف پزشکی را دارید ؟
قبلا نماینده شرکت دیگری در زمینه تولید باند و گاز پزشکی بوده اید ؟
چنانچه قبلا نماینده شرکت دیگری بوده اید لطفا نام برند مربوطه زا ذکر نمائید
توضیحات بیشتر